2016_05 Erasmus+ a Stredoškolská odborná činnosť

Ani po skončení stáží v rámci projektu Erasmus+ sa neskončila naša práca a to, čo sa žiaci v rámci tohto projektu naučili, "nezaložili niekam do šuflíka". Dôkazom toho je aj práca v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), ktorú Zuzana Rišová a Róbert Jahoda venovali stoličke. A to stoličke, s ktorou sa stretli práve na Cypre, a ktorú v rámci stáže reštaurovali. V škole na hodinách odbornej praxe pod vedením Bc. Reznického vyrobili repliku cyperskej stoličky s vypletaným sedadlom, čo je práve jej zvláštnosťou. A hoci tá originálna mala sedadlo vypletané zo špagátov vyrobených z trávy, tá ich z jutového špagátu nie je o nič menej zaujímavá a bude slúžiť ako učebná pomôcka pri vyučovaní dejín nábytkovej kultúry.

Viac na https://www.facebook.com/Erasmus-SUS-Kezmarok-1435277760058037/?fref=ts

Mgr. Zlatica Svitanová