2016_04 Pozvánka na vernisáž výstavy Moje (ne)istoty (výsledná listina výtvarnej a fotografickej súťaže)

Srdečne Vás pozývame

na vernisáž výstavy regionálnej súťaže

Moje (ne)istoty

spojenej s odovzdávaním cien oceneným žiakom

dňa 6.4.2016 o 11.00 hod.

vo výstavnej sieni Barónka

 

 

 

Výsledná listina výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne) istoty 2016

Do súťaže Moje (ne) istoty sa v šk.roku 2015/16 zapojilo 23 škôl – z toho 8 základných, 8 základných umeleckých a 7 stredných škôl, s 82 prácami v 4 kategóriách.

Porota, pozostávajúca z troch členov- Akad.mal. Eva Končeková, Mgr. Helena Smreková, Mgr.art. Róbert Kočan, udelila ceny nasledovne:

Kategória A1 - ZŠ - deti od 11 do 15 rokov - kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto         Kristína Gočová, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

2. miesto         Oliver Václavek, ZŠ Hanušovce nad Topľou

3. miesto         Nina Pažáková, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

 

Kategória B1 - ZUŠ – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto         Miroslava Dicová, SZUŠ Stará Ľubovňa

2. miesto         Alexandra Ripková, ZUŠ Lendak

3. miesto         Ondrej Fedorko, SZUŠ Stará Ľubovňa

 

Kategória C1 - SŠ – kresba, maľba, kombinované techniky

1. miesto         Kristína Kapustová, SUŠ Kežmarok

2. miesto         Jana Hangurbadžová, SSOŠ Biela voda, Kežmarok

3. miesto         Dávid Štecák, SOŠ A. Dubčeka, Vranov n. Topľou

 

Kategória C2 - SŠ – fotografia

1. miesto         Maroš Jamrich, SOŠ Košická, Prešov

2. miesto         Monika Balúchová, SUŠ Kežmarok

3. miesto         Zuzana Maľaková, SUŠ Kežmarok

 

Hlavnú cenu porota neudelila.

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 6. apríla 2016 o 11 hod. vo výstavnej sieni Barónka, Hlavné nám.6 v Kežmarku na vernisáži výstavy súťaže Moje (ne) istoty, na ktorú zároveň pozývame všetky školy, účastníkov i verejnosť. Výstava bude verejnosti prístupná do 22. apríla 2016.

Touto cestou by sme sa zároveň radi poďakovali všetkým žiakom a vyučujúcim zúčastnených škôl.

 

V Kežmarku 17.3.2016

Mgr. Milada Kotorová - koordinátorka súťaže