2016_03 Vlnka foto Missky Demočkovej, rod.Csöleovej

Michaela Demočková študovala na SUŠ (vtedajšej ZSUŠ) v rokoch 2000 až 2004, na odbore propagačné výtvarníctvo. Na toto obdobie má veľmi dobré spomienky, na super spolužiakov, s ktorými pila ráno v jedálni kávičku z automatu, na vždy milú pani bufetárku, ale najmä na úžasných predagógov, ktorí jej dali do života mnoho praktických vecí a vďaka ktorým sa neskôr sama rozhodla stať sa učiteľkou. Preto si pre svoje štúdium vybrala odbor učiteľstvo výtvarnej výchovy na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Po ukončení VŠ začala pracovať ako učiteľka odborných predmetov na oddelení fotografického dizajnu na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.
Popri práci učiteľky sa venovala aj komerčnému fotografovaniu a po 6 rokoch zo školstva odišla a dnes sa živí ako fotografka - pracuje pod značkou VlnkaFoto (www.vlnkafoto.sk). Venuje sa najmä portrétnej, svadobnej a reklamnej fotografii, prevádzkuje fotografický ateliér v centre Košíc, kde na kávičke rada privíta svojich bývalých spolužiakov i učteľov :)

 

Výstavná činnosť:

 

Samostatné výstavy:

TRHNI SI! Veselý fotografický dokument Spišských trhov – Wave Klub, Prešov, marec 2012
FAIRY TALES – výstava fotografických obrazov, Pierre Gallery, Prešov, január 2012
BAcity06 – fotografická výstava v rámci projektu DESIGN IS FUNNY, Elektráreň Tatranskej
galérie, Poprad, 2006


Účasť na výstavách:

Ja žena - výstavná sieň Rotunda, Košice, Tatranská galéria, Poprad, 2011
4tyridsať – účasť na výstave 40. výročia školy, 2011
JUNK ART – Elektráreň Tatranskej galérie, Poprad, 2008
HEALING – Norton Priory Museum&Gardens, Runcorn, UK, 2008
Spišský salón výtvarnej fotografie – Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, 2007
Hry s umením – INTERMEZZO - Elektráreň Tatranskej galérie, Poprad, 2006
Textilná miniatúra – Galéria X, Bratislava, Galéria štátnej vedeckej knižnice, BanskáBystrica, 2006