2016_02 Naša absolventka Vierka Hriňáková v mesačníku Zdravie 03/2016