2015_12 Praktické vyučovanie mimo školy

 

...fotky...