2015_09 TASR píše: Moderná výučba na Strednej umeleckej škole v Kežmarku za milión eur

Portál TASR, sekcia stredné školy, dňa 30.9.2015 zverejnil článok o našej škola, ktorá vďaka dvom veľkým projektom Európskej únie prešla značnou modernizáciou vo všetkých oblastiach.

Článok je zverejnený na nasledujúcej adrese:

https://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/moderna-vyucba-na-sus-v-poprade/21689-clanok.html

 

Prepis článku:

Moderná výučba na Strednej umeleckej škole v Kežmarku za milión eur

PaedDr. Peter Palonder

Stredná umelecká škola v Kežmarku rieši projekty. Po väčších či menších projektoch sa celková suma preinvestovaných prostriedkov na škole za posledných sedem rokov blíži miliónu eur.
Kežmarok 30. októbra (SkolskyServis.sk) - „Moderna a tradícia“ je názov už druhého veľkého projektu (ITMS – 26110130578), ktorý sa realizoval na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Bol to projekt Európskej únie, zameraný na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy v rámci operačného programu Vzdelávanie na opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Stredná umelecká škola v Kežmarku jeho realizáciou získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 411 139 EUR.
V časovom horizonte február 2014 – október 2015 boli pre našich žiakov a pedagógov pripravené početné aktivity a mnohé novinky, ktoré už teraz obohacujú život našej školy. Medzi prínosy pre školu a učiteľov určite patrí technika: 6 notebookov, jazykové vzdelávania pre všetkých učiteľov v cudzích jazykoch, psychologické tréningy, vzdelávania v nových grafických programoch a digitalizácia všetkej pedagogickej dokumentácie.

Dôležitejšie sú však prínosy pre žiakov: multifunkčné zariadenia, veľkoformátové tlačiarne, kamery, profesionálne fotoaparáty a fototechnika, projektor, LCD televízor, knihy do školskej knižnice za vyše 4300 EUR, náradie pre reštaurátorov za vyše 5000 EUR, technika a prístroje pre krajčírsku dielňu, 4 plne hradené plenéry, multimediálna technika a vybavenie pre dve počítačové triedy po 12 výkonných počítačov s príslušenstvom, interaktívna tabuľa, zriadenie a zariadenie keramickej dielne pre prácu s hlinou, nová učebňa pre interiérovú tvorbu a interiérový dizajn so zariadením a technikou, nová učebňa so zariadením pre maľbu na sklo, niekoľko návštev divadiel so zameraním na „tajomstva kostýmov“, materiálne zabezpečenie pre tvorbu šperkov z paličkovanej čipky, nové učebné texty zo slovenského jazyka a literatúry, z dejín výtvarnej kultúry, ekonomiky a matematiky, nové vlastné didaktické a metodické dokumenty a pomôcky.

Toto bol už druhý veľký projekt Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Po väčších či menších projektoch (Vzdelávajme sa moderne, Erasmus, Erasmus+, Leonardo, Nadácia Orange a i.) sa celková suma preinvestovaných prostriedkov do zmodernizovania vzdelávania na našej škole za posledných 7 rokov blíži miliónu EUR.


PaedDr. Peter Paľonder