2015_08 Stredná umelecká škola v Kežmarku opäť o krok ďalej

 

Sme vďační projektu „Moderna a tradícia“ ITMS – 26110130578, (viac na www.suskk.sk), že nám umožnil nakúpiť nové prístroje a zariadenie školy. Počas letných prázdnin naša škola nespala, naopak, niektorí z nás pilne pracovali, aby si všetci žiaci mohli nájsť v šatniach nové uzamykateľné skrinky. A nielen v šatniach, nové skrinky budú mať aj študenti fotografického dizajnu, aby svoje drahé fotoaparáty mali už natrvalo v bezpečí. Sme radi, že sa verejné obstarávanie podarilo a že nové skrinky prispejú k vyššiemu štandardu žiakov.

PaedDr. Peter Paľonder