2015_07 Prínosy projektu

Vynovená Stredná umelecká škola v Kežmarku

 

...fotky...

 

Naša Stredná umelecká škola je situovaná v centre tradičnej umeleckej atmosféry Spiša, v Kežmarku. Jej 17-ročná história je sprevádzaná úspechmi jednotlivcov aj kolektívu. V našich v súčasnosti ponúkaných 4-ročných študijných odboroch: konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, propagačné výtvarníctvo, scénická kostýmová tvorba a fotografický dizajn a grafik tlačových médií a aj v 3-ročných učebných odboroch: umelecký rezbár, umelecký stolár a umelecký krajčír pripravujeme pre trh práce absolventov schopných po odbornej stránke konkurovať rovesníkom kdekoľvek vo svete. Napomáhajú tomu aj možnosti projektov. Veľmi úspešným  a už aj tradičným sa stáva projekt Leonardo v Španielsku a na Cypre. Zabezpečuje odbornú prax vo firmách a štúdium  najlepším študentom vo svojich odboroch. Veľkým úspechom pre školu bola aj  konštrukcia repliky posmrtného lôžka kniežacej hrobky zo 4.-5. storočia po Kristovi v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Podtatranským múzeom v Poprade. Tento projekt a naša spolupráca s národnými inštitúciami nám zabezpečili rozsiahlu publicitu.

Z hľadiska čerpania európskych projektov je naša škola tiež na špičke v regionálnom meradle. Okrem mnohých menších projektov, či už z Nadácie Orange, Ministerstva školstva alebo od iných partnerov, zastrešujeme si aj veľké projekty. Celková suma finančných prínosov za našu celkovú existenciu sa pre školu dotýka 1 000 000 EUR. Hlavný podiel na tejto sume majú dva veľké projekty, z ktorých bol jeden, „Vzdelávajme sa moderne“, ukončený pred rokom, a druhý, „Moderna a tradícia, bol schválený pred rokom a práve prebieha.

Sme preto veľmi radi, že sa môžeme verejnosti pochváliť s finalizovaním veľkého projektu „Moderna a tradícia“ (s kódom ITMS – 26110130578) pre našu školu. V rámci operačného projektu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 390 582 EUR, ktorý s našou spoluúčasťou presahuje 411 000 EUR. V časovom horizonte február 2014 – október 2015 na naša školy inovovala po mnohých stránkach. Naši žiaci a pedagógovia absolvovali mnohé kurzy a aktivity, ktoré obohatili život našej školy. V rámci projektu sme do školy prijali multimediálnu techniku a vybavenie pre počítačové triedy, žiaci absolvovali 4 plne hradené plenéry v prírode, máme vybavenie a zariadenia pre keramickú dielňu, vybavenie pre odbor fotografický dizajn a videotvorbu, novú učebňu pre interiérovú tvorbu a interiérový dizajn, prístroje, nástroje a zariadenia pre konzervátorov a reštaurátorov, novú učebňu so zariadením pre propagačných výtvarníkov zameriavajúcu sa na maľbu na sklo. Študenti odboru scénická kostýmová tvorba boli na návštevách divadiel so zameraním na „tajomstvá kostýmov“, všetci študenti majú na niekoľkých predmetoch pripravené inovované učebné texty, ktoré napísali naši učitelia a za touto vetou by sme ani nemali písať bodku, lebo prínosy projektu sa týmto ani zďaleka nekončia.

Všetky projekty, ktoré sme absolvovali, nám priniesli veľmi veľa. Najviac sa tešia žiaci, že bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov môžu pracovať s najnovšími zariadeniami a technikou, že sa zúčastnili plenérov a aktivít, ktoré budú pre ich odbornú prípravu a prax neoceniteľným prínosom. Sme materiálne veľmi dobre zabezpečená škola s výbornou perspektívou a uplatnením absolventov. Aj preto pozývame všetkých deviatakov a záujemcov o štúdium na našej škole na návštevu našich projektových výstav a na prehliadku školy. Termíny na našej adrese: Slavkovská 19, Kežmarok sú neobmedzené.

Bližšie informácie o našich aktivitách a škole sú dostupné on-line na www.suskk.sk. Tešíme sa na Vás.

PaedDr. Peter Paľonder