2015_06 Výstava klauzúrnych prác

Otvorenie pravidelnej výstavy

 

...fotografie niektorých vystavených klauzúrnych prác...

 

Pred ukončením každého polroka sa na výstave klauzúrnych prác žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku prejavuje umenie a krása mladých talentov.

Aj v týchto dňoch bude k dispozícii mnohým návštevníkom a budúcim žiakom, aby sa prizreli vysokej úrovni a estetike práce našich žiakov pod vedením skúsených pedagógov.

Výstava sa bude konať v priestoroch spoločenskej miestnosti školy od 16. do 26. 6. 2015. Všetkých milovníkov umenia srdečne pozývame.

 

 

...pdf prezentácia 1 s klauzúrnymi prácami ...

...pdf prezentácia 2 s klauzúrnymi prácami ...