2015_06 Ciele aktivity skoro naplnené...

V mesiacoch september 2014 až jún 2015 prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi.

 

Žiaci 4. ročníka SKT vytvorili v rámci predmetu navrhovanie návrhy na zvieracie scénické kostýmy, na hodinách technológie navrhovali a konzultovali technologické postupy ich zhotovenia a následne na hodinách praxe konštruovali strihy, vyberali vhodné materiály a tieto kostýmy zhotovovali. Ich súčasťou boli aj jednoduché pokrývky hlavy. Žiaci boli vedení k vlastnému výtvarnému vyjadreniu pri rešpektovaní požiadaviek na scénický kostým, samostatnému mysleniu pri jeho realizácii. Pri samotnej práci s farbami pracovali technikou batikovania – mramorovania a maľbou na textil.

 

Žiaci 4. ročníka PV pracovali v rámci predmetu navrhovanie na návrhoch na maľbu na hodváb, následne svoje návrhy zrealizovali na hodvábnych šatkách, ktoré sú nielen odevnými doplnkami, ale aj prvkami- výtvarnými dielami pre výzdobu interiéru. Spoznali techniku maľby na hodváb jej rôzne možnosti – práca s kontúrou, kryštalickou soľou, rozmývaním, zapúšťaním.

 

Žiaci 2. ročníka PV pracovali v rámci predmetu praktické cvičenia na návrhoch na textilnú potlač. Realizovali ju na tričkách a textíliách, ktoré sú taktiež určené pre výzdobu interiéru. Spoznali rôzne spôsoby farbenia a potláčania textílií, a to tupovanie cez šablóny, tlač z výšky, sieťotlač, batikovanie – viazaná, skladaná, doštičková batika a mramorovanie.

 

Žiaci 3. ročníka PV pracovali v rámci predmetu praktické cvičenia vytvorili podľa vlastných návrhov obrazy technikou voskovej batiky na bavlnené plátno, oboznámili sa teda s technikou batikovania, jej rôznymi spôsobmi a postupmi – voskovou, viazanou, skladanou, prešívanou, doštičkovou, mramorovaním. Zároveň sa naučili napínať hotové textilné výtvarné dielo na rám.

 

Okrem priamej činnosti so žiakmi na vyučovacích hodinách sme pracovali na príprave textilnej učebne, jej reorganizácii, novom technickom vybavení a výzdobe prácami zhotovenými žiakmi. Pripravovali sme výstavu prác a módnu prehliadku kostýmov a odevných doplnkov – ich samotné zhotovenie, výber hudby, práca s modelkami, ktorými sú naši žiaci, choreografiou, nácvikom... Prehliadku predvedieme aj v septembri na stretnutí rodičov a na záverečnej konferencii projektu.

 

 

Vypracovala: Mgr. Zlatica Svitanová, 30.6.2015