2015_05 Nová technika na SUŠ v Kežmarku

Naša Stredná umelecká škola v Kežmarku sa ponukou svojich študijných a učebných odborov dlhodobo hlási k propagácii miestnych kultúrnych tradícií v modernom šate. K tejto tendencii prispieva aj aktuálny projekt "Tradícia a moderna" (s kódom ITMS - 26110130578), pomocou ktorého sa nám práve podarilo zaobstarať techniku. Nové prístroje nám dovolia odborne a moderne pracovať na tradičných artefaktoch ľudovej kultúry.

V priestoroch školy sú už pre našich žiakov pripravené nové hrnčiarske kruhy, vypaľovacia pec a valcovací stôl na výrobu keramických produktov z hliny. Táto technika je k dispozícii k aktivite 4.5 Aby sa nezabudlo – hlina – učebňa praktického vyučovania.

Tešíme sa na prvé krásne výrobky.

PaedDr. Peter Paľonder