2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

Pokračovanie v zhotovovaní prezentácií v power pointe: História keramiky, Točená keramika...úprava, natáčanie a úprava videa.

Príprava podkladov k spracovaniu pracovných listov.