2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V marci sa pokračovalo  v spracovávaní  pracovných listov pre odbor KRP. Taktiež nám prišiel mikroskop, ktorý sa hneď vyskúšal na hodinách technológie, kde si žiaci mali možnosť pozrieť štruktúru dreva rôznych drevín vo všetkých rezoch, a to vo viacerých zväčšeniach.