2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci marec bola vytvorená vizualizácia svetoznámeho výtvarného festivalu Burning man. Ďalej bola vytvorená prezentácia  na tému perspektívneho zobrazenia v súčasnom umení rôznymi technologickými postupmi. Tiež bola vytvorená kolekcia výtvarných a fotografických prác na tému anatómia rúk a koncepčná práca s touto témou. V tejto aktivite boli overené niektoré námety pripravené v predošlých mesiacoch v tejto aktivite ako:  autori minimalizmu (Marden, Martinová, Newman, Serra, Smithson, Sonnier, Stella)Ďalej autori novej figurácie a colour field paintingu (Frankenthaler, Motherwell, Richter, Rothko, Clyfford...)