2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne Marec 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej doplňujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

Texty  prechádzajú jazykovou korekciou.                   

Pripravuje sa obrazová príloha.

V tomto mesiaci bolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.