2015_03 Začala ďalšia aktivita

Správa koordinátora

Začala ďalšia aktivita

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov z oblasti práce s grafickými programami sa začalo 2. marca 2015 a absolvujú ho skupiny 3, 6 alebo 10 pedagógov školy v rozsahu  12 až 83 hodín na jedného pedagogického zamestnanca. Aktivita prebieha skupinovou formou v multimediálnej učebni  v priestoroch našej školy.

Lektormi sú externí odborníci v týchto kurzoch:

 1. Kurz Autodesk 3ds Max Design (3DS viz) - kurz začiatočníci
  (rozsah 12 hodín, počet účastníkov vzdelávania 3)
 2. Kurz V-Ray - ChaosGroup - kurz 3d softvér
  (rozsah 12 hodín, počet účastníkov vzdelávania 3)
 3. Kurz CorelDRAW - kurz začiatočníci
  (rozsah 12 hodín, počet účastníkov vzdelávania 10)
 4. Adobe Photoshop - špecializovaný kurz / školenie pre fotografov
  (rozsah 12 hodín, počet účastníkov vzdelávania 6)
 5. Kurz Škola digitálnej fotografie /pre pokročilých
  (rozsah 35 hodín, počet účastníkov vzdelávania 6)


 

Vzdelávanie bude ukončené 23. apríla 2015 preverením vedomostí, ktoré účastníci nadobudli počas aktivity. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získajú účastníci vzdelávania osvedčenie.

 

Vypracovala: RNDr. Danica Hanuliaková, koordinátorka aktivity

Kežmarok 6. marca 2015