2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V mesiaci februári sme sa venovali symetrii v tvorbe kruhového ornamentu, realizovali sme paravánčeky s maľbou na fóliu. Pracovali sme na overovaní  témy: Geometrická kompozícia inšpirovaná Pietrom Mondrianom, kde sme uplatnili aj zlatenie.

 

...fotky...