2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V tomto mesiaci sme sa oboznamovali s novým technickým vybavením, študovali sme inštruktáže k jednotlivým zariadeniam a prakticky využívali konkrétne nástroje pre tvorbu v oblasti médií. Koordinácia bola taktiež zameraná na požiadavky vybavenia odbornej učebne.