2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

Pokračovalo sa v spracovávaní  pracovných listov pre odbor KRP.

 

Ing. Denisa Mačáková, koordinátor aktivity 4.4.