2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci február bola vytvorená prezentácia školy ako prierez od jej vzniku až po súčasnosť po jednotlivých odboroch ako prezentačný a propagačný materiál. Didaktický materiál vytvorený v minulých mesiacoch ako ukážky práce s písmom, kompozičné rozloženie textu boli overované ma hodinách. Taktiež boli využívané na hodinách ukážky minimalistickej tvorby, novej figurácie, hyperrealizmu, informelu.