2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

Za obdobne február 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej doplňujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

  • Texty prechádzajú jazykovou korekciou.
  • Pripravuje sa obrazová príloha.
  • Spracovávajú sa PPT prezentácie.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

 

Správu zhotovila

Koordinátorka aktivity Mgr. Nikola Podolinská