2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinácia aktivity 4.8 sa začala v januári. Odborný personál sa zameriaval na zefektívnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu s dôrazom na multimediálnu oblasť v súčasnom umení.  Aktivity boli zamerané tak tiež na oblasť tvorby štruktúry plánovaných činností.