2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

V mesiaci január pokračujeme v činnosti a zameriavame sa hlavne na prípravu a korektúru textov, zhromažďovanie obrazových príloh, fotografií a odborných poznatkov. Pracuje sa na vzniku metodických materiálov.