2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V januári 2015 sme pokračovali vo fotení keramickej dielne, spracovávali sme video, robili sme návrhy na reklamné tabule, zariadenia v keramickej dielni,  pracovné postupy a pripravovali sme návrhy na reklamné materiály – pracovné listy.