2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobie január 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené.

Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou.

Pripravuje sa obrazová príloha.

Spracovávajú sa PPT prezentácie.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

 

Momentálne sa pracuje na tvorbe PPT prezentácií.