2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková
  • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované prezentácie v Power Pointe pre odbor Konzervátorské a reštaurátorské práce.

  • odborný personál 2 – Ing. Anna Dominiková

Pokračovalo sa v písaní učebného textu (témy: Vlastnosti, rozbory vlákien z listov a plodov), boli vypracované elektronické prezentácie na tému Prírodné rastlinné vlákna.