2015_01 Správa o priebehu činnosti v rámci aktivity č. 2.3.Finančná gramotnosť

Správa o priebehu činnosti v rámci aktivity č. 2.3.Finančná gramotnosť

 

V aktivite pracujú :

Koordinátor odbornej aktivity 2.3 Ing. Anna Dominiková

Odborný personál :

Učiteľ č.1. Bc Vladimír Reznicky
Učiteľ č.2. Ing Bibiana Lizáková

 

V rámci aktivity 2.3 Finančná gramotnosť sa konali 19.12.2014 prvé prednášky na témy:

  1. Osobné financie a financie domácnosti (zostavenie domáceho rozpočtu, výdaje, príjmy, majetok a záväzky domácnosti, dlhy, zníženie výdavkov, zvýšenie príjmov).
  2. Finančný plán (tvorba finančného plánu, kombinácia produktov).
  3. Finančné produkty (bankové vklady, stavebné sporenie, dôchodkové sporenie – tri piliere, pôžičky – účelové, bezúčelové, spotrebné, rýchle peniaze, podnikateľské úvery, hypotekárny úver, finančný leasing, splátkový predaj).
  4. Peniaze a cenné papiere (hotovostné a bezhotovostné peniaze, hotovostné a bezhotovostné platby, platobné karty, mena, majetkové cenné papiere, dlhopisy).
  5. Zdroje osobných príjmov (nominálna a reálna mzda, vplyv inflácie na príjem, štátny príspevok k finančným produktom (napr. pri stavebnom sporení, hypotéky pre mladých...).
  6. Bankové a nebankové inštitúcie (druhy bánk a nebankových inštitúcií, poskytované služby a produkty).
  7. Platobné karty (kreditná, debetná, s magnetickým prúžkom, s čipom, embosované, neembosované, virtuálne).

 

Prednášky absolvovalo 60 žiakov z toho bolo 30 žiakov tretích ročníkov a 30 absolventov žiakov štvrtých ročníkov.

Ďalej sa pracuje na študijných textoch a rozpracované sú pracovné listy.

 

Vypracovala : Ing.A.Dominiková