2015_01 Príspevok v KTV o prezentácii SUŠ na Svetovej univerziáde na Štrbskom Plese

Dňa 28.januára 2015 odvysielala Kežmarská televízia Kežmarský magazín č. 45 4 a v ňom príspevok pod názvom "Deň Kežmarku a Spišskej Belej na Univerziáde" (čas: 2min 39sek).

V spomínanom príspevku nás potešila aj zmienka o našej Strednej umeleckej škole a jej práci pri zviditeľňovaní regiónu. Naša škola bola aj fyzicky zastúpená v stánku o prezentácii regiónu, kde si návštevníci mohli pozrieť našich študentom aj pri ich tvorivej práci.