2015_02 Kežmarské noviny 02/2015 - "Žiacka kapustnica na Strednej umeleckej škole"

Prečítajte si príspevok našich pedagógov v Kežmarských novinách č.02/2015 pod názvom "Žiacka kapustnica na Strednej umeleckej škole".

- príspevok nájdete v KK novinách č.03/2015 na str.11 ...TU...