2015_01 Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia v aktivite 4.7. (november 2014)

V mesiaci november sa v aktivite 4.7 činnosti nasmerovali  k náplni obsahu formou vytvárania návrhov na prípravu učebne so snahou o zapojenie teoretických poznatkov v oblasti interiérového dizajnu v súlade s psychohygienou žiakov na vyučovacom procese s požiadavkami na výučbu daného predmetu v odbornej učebni a príprav spojených s danou učebňou.