2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

V mesiaci november sme pripravili prezentácie v PowerPointe : História a lokality tvorby sklomaľby na území Česka a Slovenska, Maľovanie na sklo, pracovný list na tému:  Sklomaľba v štýle Tiffany /kvety, jazero a labuť/.

Vyzdobili sme učebňu na DOD- príprava miniatúrnych paravánov s vianočnou tematikou, výzdoba okien anjelmi. Prácu so žiakmi zachytávame na fotografiách.

Tematicky sa zameriavame aj na klasickú sklomaľbu aj na falošnú vitráž. Vtedy využívame geometrickú abstrakciu. Niektoré práce sme dopĺňali aj zlatením.