2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V priebehu novembra 2014 pokračovali konzultácie s odborným personálom a písanie učebných textov a pracovných listov na tému „Práca s hlinou“  a tiež zhotovenie elektronických prezentácií o keramickej dielni, náradí používanom v keramickej dielni, postupe práce....

Tiež sme konzultovali aj s odborníkmi z praxe a následne s odborným personálom písali učebné osnovy na odborný výcvik pre 2ročný učebný odbor zameraný na keramiku.

Fotili sme pripravované priestory na zriadenie dielne, keramickú pec, prácu na hrnčiarskych  kruhoch, keramické techniky. Z týchto fotografií budú zhotovené propagačné materiály.

Verejné obstarávanie na zariadenie keramickej dielne je na konečnej kontrole v ASFEU v Bratislave.