2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite sa pripravovali testy pre žiakov z dejín umenia.