2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne november 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou.

 Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia.

Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov a spracovanie obrazovej prílohy.

 V tomto mesiaci bolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom, kde sme si doplnili rozdelenie úloh na najbližšie obdobie.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

 

Rozdelenie fotografických prístrojov podľa obrazového formátu:  Maloformátové, strednoformátové a veľkoformátové prístroje

Veľkosti snímačov fotografických prístrojov

Veľkosti  papierových formátov A,B, C,D