2014_12 Naši žiaci medzi ocenenými v súťaži Bohúňova paleta

 

Naši žiaci medzi ocenenými v súťaži Bohúňova paleta

XVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže

 

V roku 2014 žiaci našej školy zožali úspechy i v súťaži s dlhoročnou tradíciou ,,Bohúňova paleta.“

Cieľom súťaže je subjektívna výpoveď žiakov na základe pozorovania skutočnosti a nadviazanie hlbšieho vzťahu ku svojmu okoliu.

Zúčastňujú sa jej žiaci materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. V kategóriách kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi, fotografia a počítačová grafika sa zúčastnilo 1479 autorov a porotou ocenených 292 prác. Okrem slovenských autorov mala porota možnosť  vidieť i práce od zahraničných súťažiacich z Poľska a Česka.

Výhercom, úspešne reprezentujúcim našu školu blahoželáme  a tešíme sa z ich úspechov.

 

FOTOGRAFIA:

Zlaté pásmo:  

            Martin Krolák, 19 r.

            Klaudia Garabášová, 18 r.

 

Čestné uznanie:  

            Barbora Ambrózová, 17 r.

            Paulína Mazureková, 18 r.

            Nikola Fečundová, 16 r.

            Erik Petruščák, 16 r.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA :

Čestné uznanie:   

            Patrícia Badovská, 17 r.

            Anna Hulinová, 18 r.

 

 

 

Všetky ocenenia (diplomy a čestné uznania) nájdete ...TU...