2014_11 Dominika Csepejová

D O M I N I K A

C S E P E J O V Á

 

*14.11.1989

 

V rokoch 2005-2009 študovala na Strednej umeleckej škole v Kežmarku, odbor: Propagačné výtvarníctvo.

Momentálne študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri prof. Ľudovíta Hološku. Odbor: Voľné výtvarné umenie. Taktiež aj na Masarykovej univerzite v Brne, odbor: Arteterapia.

V roku 2012 absolvovala študijnú stáž na univerzite Mikołaja Kopernika v Toruńi. A v roku 2014 pracovnú stáž v ARTSCHOOL.CZ v Brne.

Venuje sa prevažne konceptuálnej maľbe, kolážam a najnovšie inštaláciám, ktoré sú pre ňu hravým, vtipným spestrením v jej práci. Inšpiráciu čerpá hlavne z prírody a zo života. Pracuje s detailom, farbou, znakom, textom. Zjednodušuje tvary a nachádza v konkrétnom nekonkrétne. Abstrahuje a štylizuje. Vytvára miesta, kde by sa chcela ocitnúť a ktoré by mali navodiť pocit radosti, šťastia, bezpečia, ba až rozprávky a to hlavne kvôli situácii vo svete. Vo svojich prácach využíva taktiež aj metafory a symboly. Hľadá rôzne spojitosti človeka s prírodou. Chce poukázať na to, že na veci sa dá pozerať aj z iného uhla pohľadu.