2014_10 Pracujeme na napĺňaní cieľov aktivity projektu (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne október 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou. Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia. Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

FOTOGRAFICKÉ CHEMICKE ROZTOKY

Druhy a ich použitie príprava chemických fotografických roztokov

Vývojka, ustaľovač, prerušovač, zmáčadlo, zoslabovač, zosilňovač, tónovač.

Príprava chemických fotografických roztokov

Skladovanie a manipulácia s chemickými fotografickými roztokmi

 

ZÁKLADNE FOTOGRAFICKÉ ÚPRAVY

Chemické zásahy do fotografického obrazu

Postup pri zosilňovaní a zoslabovaní

 

Správu zhotovila: koordinátorka aktivity Mgr. Nikola Podolinská