2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V priebehu októbra 2014 pokračovalo písanie učebných textov a pracovných listov, a tiež elektronických prezentácií:

  • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetov špeciálna chémia a technológia, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Ochrana dreva, Ochrana historického nábytku a drevorezieb, Techniky konzervovania dreva.

  • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované pracovné listy a elektronické prezentácie.