2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiaci október boli vytvorené didaktické prostriedky – praktická ukážka ručnej aj počítačovej tvorby propagačného materiálu (diplom, pozvánka), v ktorej šlo hlavne o prácu s písmom. Boli spracované inšpiračné a informačné zdroje pre praktické výtvarné predmety – biografické údaje, charakteristika tvorby, obrazové informácie zo svetovej výtvarnej produkcie konca 20. A 21. storočia – Alvar Aalto, William van Alen, Shigerh Ban, Oscar Bluemner, Mario Botta, Le Corbusier, Willem Marionus Dudok... Bolo overené na praktických výtvarných predmetoch už spracované kurikulum z oblasti výtvarných smerov informel, priestorová architektonická tvorba, neoexpresionizmus.