2014_09 Realizujeme plenéry v rámci projektu

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

V rámci projektu realizovaného našou školou pod názvom Moderna a tradícia práve prebieha v rámci aktivity 3.9. Plenér – krajinársky kurz.

 Práve tento projekt dáva možnosť našim študentom zmeniť pôsobisko ich umeleckej tvorby z priestorov našej školy na exteriéry nádhernej prírody v lokalite Červeného Kláštora.

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  22.9. 2014 – 26.9.2014 rozdávajú

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Nikola Podolinská - Odborný personál – učiteľ 5

 

...fotky plenér 1...

 

 

Svoje odborné rady na plenéri  od  29.9. 2014 – 3.10.2014 rozdávajú

Odborný personál:   

Mgr. Stanislav Kovalčík - Odborný personál – učiteľ 1

Mgr. Milada Kotorová - Odborný personál – učiteľ 2

Mgr.art. Jozef Česla - Odborný personál – učiteľ 3

Mgr. Alena Trembová - Odborný personál – učiteľ 4

Mgr. Zlatica Svitanová - Odborný personál – učiteľ 5

 

...fotky - plenér 2...