2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V mesiaci september 2014 sa v aktivite 4.7. tvorili texty, vyhľadával a triedil obrazový materiál.

Prebiehala tvorba úloh pre žiakov.

Naďalej sa koordinuje príprava na praktickú príručku s cieľom zlepšiť kvalitu výučby a aplikáciu  do vyučovacieho procesu.

Táto aktivita je určená pre študentov odborov Propagačné výtvarníctvo.