2014_09 Pokračujeme v práci (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V mesiaci september 2014 sme v rámci aktivity 4.5. Práca s hlinou vypracovávali profil absolventa a učebný plán pre 2-ročný učebný odbor Práca s hlinou. Taktiež sme zhromažďovali podklady na tvorbu učebných osnov.