2014_06 Slávnostné vyradenie absolventov

...fotky...