2014_06 Návrat našich žiakov zo Španielska

V rámci projektu Leonardo sa dňa 1. 6. 2014 skupina 15 žiakov na čele s ich učiteľkou vydali na trojtýždňovú odbornú prax do španielskej Andalúzie, do mesta Úbeda. Cestovali celú noc a skoro celý deň. Po príchode boli ubytovaní  v rodinách. Päťnásť najlepších žiakov druhých a tretích ročníkov bolo umiestnených na pracovných miestach v miestnych  firmách podľa odborov grafický dizajn, videotvorba, keramika, fotografický dizajn a práca s drevom. Manažéri firiem boli s ich prácou veľmi spokojní.

Okrem pracovnej činnosti absolvovali  poznávacie výlety do miest známych svojou architektúrou, ako Granada, Cordoba či Malaga, a zúčastnili sa  kultúrnych  akcií, ako boli návštevy múzea keramiky, židovskej synagógy, centra výroby olivového oleja či Tapas night, kedy spoznali špeciality španielskej kuchyne. Taktiež mali možnosť získať základy španielskeho jazyka na kurze poriadanom sprostredkovateľskou organizáciou Euromind.

Pred týmto pobytom však museli podstúpiť prípravu, ktorá trvala od októbra 2013 až do mája 2014. Zahŕňala v sebe prípravný kurz anglického jazyka, kultúrnu a geografickú prípravu a kurz práce s programom Adobe Photoshop CS5. Žiaci boli z tohto pobytu nadšení a je to pre nich výborná skúsenosť do budúceho, či už pracovného alebo osobného života. Spoznali kultúru inej krajiny, naučili sa niečo o miestnych tradíciach a spoznali spôsob života v španielskych rodinách.

Na konci pobytu obdržali certifikáty od svojich zamestnávateľov, ako aj medzinárodný certifikát Europas Mobility, ktorý im v budúcnosti pomôže pri ďalšom štúdiu či hľadaní pracovného miesta.  Pri odchode a lúčení sa v očiach mnohých žiakov či ich náhradných rodín objavili slzičky. Dúfajú, že sa do Španielska ešte niekedy vrátia.

Ing. Bibiána Lizáková