2014_05 Nápis na Kežmarskom hrade

​V mesiaci máj 2014 študenti 2. a 3. ročníka odboru propagačné výstavníctvo SUŠ pod vedením Mgr. Slanislava Kovalčíka namaľovali veľkoplošný nápis  "Entrance, Vchod, Eintritt " pre Kežmarský hrad. Nápis bol navrhnutý ako 3D napodobenina barokového kamenného vlysu.                             


Mgr.Stanislav Kovalčík