2014_05 Ďalšia výstava v Nowom Targu v rámci projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“

...fotky...

 

V rámci spolupráce s poľskou školou RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH W ZSZ NR 5v Nowom Targu, ktorá nás zapojila do projektu „Centrum spotkań Mlodzieži Polsko-Slovackiej w Nowym Targu“ sme už druhý krát navštívili Nowy Targ.

Prvá časť projektu prebehla v decembri a teraz sa naša spolupráca preklenula do súťažnej výstavy. Túto výstavu sme boli inštalovať 19.5.2014 priamo v priestoroch poľskej školy.

Zastúpenie na tejto výstave majú fotografi, propagační výtvarníci a textiláčky. V popoludňajších hodinách prebehlo aj vyhodnotenie najlepších prác v jednotlivých kategóriách, kde sme získali jedno 1. miesto, jedno 2. a dve 3. miesta.

Pokračovanie spolupráce na projekte bude 21. 6. 2014 „Trhmi módy“.

 

Mgr. Zlatica Sitanová