2014_05-06 Pracujeme na napĺňaní cieľov aktivity

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiacoch máj a jún prebehli dve pracovné stretnutia s odborným personálom. Na týchto stretnutiach bol odborný personál informovaný o náplní aktivity ,boli  zadané úlohy odbornému personálu V rámci aktivity odborný personál začal pracovať na učebných textoch na témy Rodinný rozpočet a plánovanie financií, Študent za všetky drobné spojené s finančnou gramotnosťou.