2014_05-06 Pracujeme ďalej

V priebehu mesiacov apríl, máj, jún sme diskutovali o danej problematike, hľadali priestory na zriadenie keramickej dielne. Tiež sme dopĺňali zoznam materiálu, potrebného na prácu s hlinou.

Rozdelili sme si úlohy na spracovanie metodickej príručky na prácu s hlinou, jej obsah a štruktúru. Tiež sme rozdiskutovali tému učebných osnov pre 2-ročný učebný odbor.

Zoznam materiálu a zariadenia do keramickej dielne sme postúpili kolegom na verejné obstaranie.