2014_05-06 Pracujeme ďalej

V mesiacoch máj a jún bolo v tejto aktivite vykázaných 16 hodín koordinácie, v ktorých sa pripravovali a konkretizovali požiadavky a možnosti výberu a úpravy materiálu pre žiakov, pričom sa sledovalo svýšenie kvality prípravy žiakov na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Boli skenované obrazové prílohy, pripravili sa prezentácie, kde bola prepojená fotografia s históriou., možnosti práce s internetovými zdrojmi pre žiakov., inšpirácie pre ďalšie smerovanie žiakov po skončení školy., klasické a moderné riešenie priestoru v krajine v súčasnej maľbe. Bola odučená 1 hodina overovania vzniknutého učebného materiálu.