2014_05-06 Pracujeme ďalej

V mesiacoch máj a jún bolo v tejto aktivite vykázaných 10 hodín koordinácie, v ktorých sa rozoberali prebraté témy, prebiehala úprava textov, doplnenie obrázkov a citácií. Pripravovaný materiál sa sprehľadňoval, redukoval sa nadmerný a prebytočný materiál. Bolo vybratých a spracovaných 11 autorov neoexpresionizmu, minimalizmu a novej figurácie, pričom sa brali do úvahy požiadavky školy, hlavne praktických maturitných skúšok. Bolo odučených 17 hodín overovania vzniknutého učebného materiálu.